​​​​

Security Unit

Introduction


 Related: 
Click here to go to Putrajaya Campus Security Services Website

 

 Click Here for Staff List

Laman web ini diharap dapat membantu Unit Keselamatan Uniten KSHAS menjadi sebuah Pusat Tanggungjawab yang bereputasi tinggi dalam mencapai matlamat Uniten bagi memantapkan system keselamatan berkualiti yang cekap dan berkesan, telus dan mesra pelanggan. 

Ini adalah selaras dengan komitmen Unit Keselamatan untuk melaksanakan inisiatif penambahbaikan sistem penyampaian perkhidmatan bagi memantapkan dan menyokong aktiviti pembelajaran, penyelidikan dan perkhidmatan professional menerusi penerapan budaya kerja berkualiti.

Vision:
To Be Among The Leading Security Services Departments Of Higher Learning Institutions

Mission:
We are committed To Provide Excellent Security