SBY II - Iklan new.jpg 

  1.  

  2.  

  3. "Stand By You-YCU" adalah kesinambungan kepada program "Always With You-YCU"  anjuran Yayasan Canselor UNITEN (YCU) yang bertujuan untuk menambah kesedaran warga kerja berkaitan dengan YCU dan menggalakkan warga kerja menyumbang ke dana YCU melalui Skim Potongan Gaji. Selain mempertingkatkan kesedaran warga kerja mengenai YCU dan peranan penting yang dimainkan oleh warga kerja, kempen "Stand By You-YCU II" (SBY II) pada kali ini mengorak langkah yang lebih luas untuk memperkenalkan pelajar-pelajar UNITEN kepada YCU

Program-program yang akan dijalankan untuk menggalakkan penyertaan warga kerja dan para pelajar adalah:-

 • Pertandingan Unit Bisnes Dermawan UNITEN
 • Pertandingan "Business Proposal" Terbaik
 • Pertandingan Persatuan Pelajar Prihatin

 

PENYERTAAN

 • Pertandingan Unit Bisnes Dermawan UNITEN
 • 1- Semua unit bisnes di UNITEN tersenarai secara automatik.

 

 • Pertandingan "Business Proposal" Terbaik
 • 1- Terbuka kepada semua warga UNITEN termasuk pelajar secara individu atau berkumpulan
 • 2- Peserta hendaklah mengisi borang pendaftaran terlebih dahulu
 • 3- Penyertaan mesti dihantar menggunakan template yang telah disediakan
 • 4- Kedua-dua dokumen hendaklah dihantar bersama-sama sebelum tarikh tutup pertandingan.
 •  
  • Pertandingan Persatuan Pelajar Prihatin
 • 1- Terbuka kepada semua persatuan pelajar di UNITEN
 • 2- Peserta hendaklah mengisi borang pendaftaran terlebih dahulu
 • 3- Penyertaan perlu diserahkan bersama-sama template borang laporan yang telah disediakan
 • 4- Kedua-dua dokumen hendaklah dihantar bersama-sama sebelum tarikh tutup pertandingan.

 

  1. Penyampaian anugerah akan dibuat semasa Majlis Makan Malam Amal YCU 2017 atau mana-mana acara YCU yang dijadualkan pada 2017.

  2.  

  3. Kriteria Pemilihan Pemenang

   Kriteria Unit Bisnes Dermawan UNITEN (kategori bergantung kepada saiz unit bisnes)

                    1. 1- Peratus warga kerja bisnes unit yang menyumbang ke SPG

                    2. 2- Jumlah keseluruhan sumbangan ke SPG

               1. 3- Sumbangan dana  menerusi program-program anjuran bersama YCU

               2. 4- Kerjasama yang diberikan  kepada YCU melalui aktiviti dan program/ide

 

Kriteria "Business Proposal" Terbaik (staff dan pelajar - individu @ berkumpulan)

  • 1- Bersesuaian dengan kedudukan dan status YCU untuk menjalankan perniagaan yang dicadangkan.

  • 2- Kertas Cadangan akan di nilai oleh 2 ahli jawatankuasa penilai secara berasingan

  • 3- Pemohon yang disenarai pendek akan dipanggil untuk membuat pembentangan (selama 20 minit)

 

  • Kriteria Persatuan Pelajar Prihatin
 • Jumlah sumbangan ke dana menerusi aktiviti-aktiviti penjanaan dana 'fundraising'.

 

  1.